ดวงอาทิตย์สีเงิน

May 15, 2011

ดวงอาทิตย์ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
สีเงิน หมายถึงความมั่งมี

เป็นของฝาก ที่สามารถแสดงความปรารถนา ให้ผู้รับมีความก้าวหน้า ร่ำรวย ….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: